2012/Feb/26

ผลงานเขียนครับ ^^
 
            
 
บทความในบล๊อกใหม่...
จัดทำขึ้นสำหรับตัวอย่างการทำการตลาดและหลักการตลาดสำคัญๆ ครับ
 

 
ผมหวังว่าบทความต่างๆ ที่ผมเขียนจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับ ^^

ขอบคุณครับ
Wikran M.
 

ติดตามบทความของผมต่อได้ทุกวันที่... 

http://www.facebook.com/MarKeTingInDeeD ครับ